Αντλίες θερμότητας: Δωρεάν ενέργεια για πάντα

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο αποδοτική λύση για κάθε εφαρμογή. Δεν απαιτούν καύσιμα, καθώς αντλούν θερμότητα από τον αέρα που υπάρχει στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η απόδοσή τους είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, μειώνοντας αισθητά το χρόνο απόσβεσης. Οι απαιτήσεις σε χώρο τοποθέτησης, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης είναι ελάχιστες, μια και δεν απαιτείται καμία αλλαγή στα υπάρχοντα θερμαντικά σώματα.