Πόσο απαραίτητα είναι τα μαγνητικά φίλτρα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης

  Πόσο απαραίτητα είναι τα μαγνητικά φίλτρα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης;   Κάθε σύστημα  που χρησιμοποιεί το νερό για μεταφορά θερμικού φορτίου, είτε για θέρμανση είτε για ψύξη είναι πολύ πιθανό με την πάροδο του χρόνου να μην έχει σωστή κυκλοφορία....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Featured Video Play Icon

Καθαρισμός και συντήρηση δικτύων θέρμανσης με αντλία δυναμικού ξεπλύματος

Καθαρισμός και συντήρηση δικτύων θέρμανσης με αντλία δυναμικού ξεπλύματος   Ο χημικός καθαρισμός είναι η τεχνική εργασία καθαρισμού εγκαταστάσεων με χρήση χημικών προϊόντων. Σκοπός του είναι η αφαίρεση επικαθίσεων όπως άλατα, λεβητόλιθος, σκουριά, υπολείμματα πετρελαιοειδών, γράσα και έλαια. Ο χημικός...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Featured Video Play Icon

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής

Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ