Πόσο απαραίτητα είναι τα μαγνητικά φίλτρα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης

 

Πόσο απαραίτητα είναι τα μαγνητικά φίλτρα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης;

 

Κάθε σύστημα  που χρησιμοποιεί το νερό για μεταφορά θερμικού φορτίου, είτε για θέρμανση είτε για ψύξη είναι πολύ πιθανό με την πάροδο του χρόνου να μην έχει σωστή κυκλοφορία.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το νερό διαβρώνει τα μεταλλικά στοιχεία του συστήματος και δημιουργεί μαύρα οξείδια του σιδήρου που συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία μέσα στο σύστημα.

Τα οξείδια αυτά:

 • Φράζουν βάνες
 • Επιβαρύνουν την λειτουργία των κυκλοφορητών
 • Βουλώνουν εναλλάκτες θερμότητας
 • Διαβρώνουν τα σώματα (όταν υπάρχουν)
 • Μειώνουν την απόδοση του συστήματος
 • Προκαλούν βλάβες

 

Πώς λειτουργούν τα μαγνητικά φίλτρα?

Ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός διαμορφώσεων, τα περισσότερα μαγνητικά φίλτρα λειτουργούν με την παραγωγή μαγνητικού πεδίου ή ζωνών φόρτωσης που συλλέγουν μαγνητικά σωματίδια σιδήρου και χάλυβα. Οι μαγνήτες είναι διατεταγμένοι γεωμετρικά για να σχηματίσουν ένα μαγνητικό πεδίο που έχει μη ομοιόμορφη πυκνότητα ροής.

Τα σωματίδια διαχωρίζονται πιο αποτελεσματικά όταν υπάρχει ισχυρή μαγνητική κλίση (ρυθμός αλλαγής της ισχύος του πεδίου με την απόσταση) από το χαμηλό στο υψηλό. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερη είναι η μαγνητική κλίση, τόσο ισχυρότερη είναι η μαγνητική δύναμη που προσελκύει τα σωματίδια που τα έλκουν προς τις ζώνες φόρτωσης. Η αντοχή της μαγνητικής κλίσης καθορίζεται από την πυκνότητα ροής, την απόσταση και την ευθυγράμμιση των μαγνητών.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι μαγνητών σε αυτά τα φίλτρα. Οι μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα φίλτρα μπορούν να έχουν πυκνότητα ροής (μαγνητική αντοχή) έως και 28.000 gauss. Συγκρίνετε αυτό το επίπεδο με ένα συνηθισμένο μαγνήτη ψυγείου μεταξύ 60 και 80 gauss. Όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα ροής, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή μαγνητική κλίση και η μαγνητική δύναμη που επενεργεί στα κοντινά σωματίδια σιδήρου και χάλυβα.

Μαγνητικά φίλτρα ροής

Το σχήμα 5 απεικονίζει ένα παράδειγμα ενός εμπορικά διαθέσιμου μαγνητικού φίλτρου ροής.

T3-e-T4-BY-PASS_Defangatore-filtro-magnetico-salvaspazio-con-by-pass

Ένα πλεονέκτημα των μαγνητικών φίλτρων ροής είναι η μεγάλη ποσότητα των επικαθίσεων που συγκρατούν πριν από τον καθαρισμό. Η διαδικασία καθαρισμού τυπικά περιλαμβάνει την αφαίρεση του πυρήνα του φίλτρου και την απομάκρυνση των θραυσμάτων μεταξύ των πλακών συλλογής.

 

 

 

 

Σχήμα 5. Μαγνητικό φίλτρο ροής

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μαγνητική διαχωριστική δύναμη

Υπάρχουν διάφοροι μαγνήτες και τρόποι με τους οποίους τα μαγνητικά φίλτρα και οι διαχωριστές μπορούν να διαμορφωθούν στο σχεδιασμό ενός προϊόντος. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά περισσότερα μυστικά που συντελούν στην αύξηση της απόδοσή τους εκτός από τη δύναμη ή την κλίση του μαγνητικού πεδίου.

Για παράδειγμα, το μέγεθος και ο σχεδιασμός του θαλάμου ροής, η συνολική επιφάνεια των μαγνητικών ζωνών φόρτωσης, η διαδρομή ροής και ο χρόνος παραμονής του λιπαντικού ή υδραυλικού υγρού είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες σχεδιασμού. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον ρυθμό διαχωρισμού, το μέγεθος των σωματιδίων που διαχωρίζονται και τη συνολική χωρητικότητα των σωματιδίων που συγκρατούνται από τον διαχωριστή.

T3-e-T4-BY-PASS_Defangatore-filtro-magnetico-salvaspazio-con-by-pass

Μερικά από τα πλεονεκτήματα χρήσης των μαγνητικών φίλτρων είναι:

 • Επαναχρησιμοποιούμενη τεχνολογία – Το κόστος της αφαίρεσης ενός γραμμαρίου σωματιδίων από το λιπαντικό ή υδραϋλικό υγρό με μαγνητική τεχνολογία είναι χαμηλό σε σύγκριση με τα φίλτρα μίας χρήσης
 • Ελάχιστος περιορισμός ροής – Σε αντίθεση με τα συμβατικά φίλτρα, τα περισσότερα μαγνητικά φίλτρα παρουσιάζουν ελάχιστη ή μηδενική πτώση ροής (πτώση πίεσης) καθώς συσσωρεύονται τα σωματίδια. Ενώ τα συμβατικά φίλτρα μπορούν να εισέλθουν σε παράκαμψη όταν βουλώνουν με σωματίδια , τα μαγνητικά φίλτρα (συμπεριλαμβανομένων των μαγνητικών βυσμάτων και των ράβδων) συνεχίζουν να αφαιρούν τα σωματίδια και επιτρέπουν τη ροή του υγρού

Για παράδειγμα, μια αντλία θερμότητας δεν παρέχουν καμία ένδειξη για ένα φίλτρο που έχει περάσει σε παράκαμψη. Το συνηθέστερο είναι να μας αναδείξει ένα σφάλμα αδυναμίας κυκλοφορίας

 • Διάρκεια ζωής μαγνητικού φίλτρου – πάνω από 10 χρόνια
 • Βελτιωμένη αξιοπιστία ηλεκτροϋδραυλικών βαλβίδων – Οι υδραυλικές βαλβίδες επηρεάζονται δυσμενώς από τα σωματίδια που είναι μαγνητικά (σίδηρος και χάλυβας) εξαιτίας του ηλεκτρομαγνητισμού που αναπτύσσεται κατά την ενεργοποίηση αυτών των βαλβίδων. Η συνεχής και αποτελεσματική αφαίρεση αυτών των σωματιδίων από μαγνητικά φίλτρα μπορεί ουσιαστικά να ενισχύσει την αξιοπιστία αυτών των βαλβίδων.
 • Επιθεωρήσεις μετάλλων Quick Wear – Τα βύσματα και οι ράβδοι Mag μπορούν να αφαιρεθούν για οπτική επιθεώρηση (ημερήσια, εβδομαδιαία κλπ.) χωρίς να σταματήσουν οι μηχανές ή να αφαιρεθούν φίλτρα. Παρέχουν μια διπλή υπηρεσία απομάκρυνσης ρύπων και παρακολούθησης κατάστασης (από την πυκνότητα σωματιδίων φθοράς που παρατηρούνται).

Write a Comment