Εγκατάσταση επίτοιχης μονάδας Daikin 24kw με μπουκάλες υγραερίου-LPG

Εγκατάσταση επίτοιχης μονάδας Daikin 24kw με μπουκάλες υγραερίου και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων κ σώματα panel.