Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου με αυτονομία και τοποθέτηση επίτοιχης μονάδας συμπύκνωσης αερίου Rinnai – μοντέλο ZEN, ισχύος 24kw στην περιοχή του Χαλανδρίου

Εγκατάσταση φυσικού αερίου με αυτονομία και τοποθέτηση επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης της εταιρείας  Rinnai, μοντέλο ZEN, ισχύος 24kw για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης, στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Για την προστασία τόσο της εγκατάστασης όσο και του επίτοιχου λέβητα τοποθετήθηκε μαγνητικό φίλτρο στην θέρμανση και έγινε χημικός καθαρισμός των θερμαντικών σωμάτων και των σωληνώσεων με ειδική αντλία.

Το δίκτυο θέρμανσης κατασκευάστηκε από σωλήνα πολυπροπυλενίου με υαλονήματα.

Τέλος όλες οι σωληνώσεις καλύφθηκαν με κανάλι, ώστε να έχουμε τόσο τεχνικά όσο και οπτικά ένα άριστο αποτέλεσμα.